Sigilletgruppen | Vi gör det svåra enklare!


Sigilletgruppen är en nationell sammanslutning för försäkringsförmedlare med lång erfarenhet, hög moral och långsiktiga kundrelationer. Ett medlemskap i Sigilletgruppen är en kvalitetsstämpel på varje enskilt mäkleri och kombinerar på ett föredömligt sätt stordriftsfördelar för dig som kund med enskilt högt uppsatta krav på varje mäkleri och därunder förmedlaren du möter. Vår styrka är din trygghet!

Läs mer här

Vi hjälper dig med det du behöver

försäkringsförmedlare i Sigilletgruppen är inte obunden och representerar ett flertal försäkrings- och finansbolag på marknaden, såväl svenska som utländska. Vi företräder dig som privatperson eller företag och hjälper dig med dina försäkringar, pensioner och kapitalplaceringar.

Vår kombination av samarbete, erfarenhet och kunskapsutbyte inom Sigilletgruppen ger oss optimal kundnytta.

Learn for free etiska regler ställer höga krav på vår yrkesmoral, vilket borgar för din trygghet. Som försäkringsförmedlare har vi bland annat tystnadsplikt.

behärskar många tekniska, juridiska och skattemässiga områden. Vi har även fördjupat våra kunskaper och är specialiserade inom exempelvis pensionsförsäkringar och kapitalplaceringar, kompanjonlösningar, generationsskiften, företagsförsäkringar och managem

Sigilletgruppen är en kedja av försäkringsförmedlare.

Vi är av finansinspektionen godkända fond- och försäkringsförmedlare och står under deras tillsyn.

Viktig information


Placeringsportföljer

Vi i Sigilletgruppen har förslag till olika placeringar, även en diskretionär förvaltning i samarbete med Garantum. Kontakta en förmedlare i din närhet för förslag som är skräddarsytt för just din situation!

Tillstånd

Samtliga medlemsföretag har tillstånd hos Finansinspektionen och är medlemmar i SFM.

GDPR

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur alla organisationer och branscher sparar eller på något sätt hanterar personuppgifter om EU-medborgare. Se mer information på våra medlemmars hemsidor.

Medlemsföretag!

Kontaktuppgifter till Ordförande Anders Sporre


Sigillet

+46703818541

asporre@sigilletvmo.se